Cine suntem ?

Un grup de oameni energici, care ne-am îndreptat paşii şi gândurile bune către chemarea de a însufleți o asociație, pentru că ne dorim ca omenia să însuflețească România, şi astfel, omenia să ajungă rapid în slujba omului şi să garantăm că:

Unde există un om cu bunăvoință, nu-l lăsăm singur! 

Fii omul cu bunăvointă!

Alătură-te şi tu !

Cine sunt partenerii noştri?

Oameni cu suflet bun, ce nu ezită să dăruiască cu bucurie şi să însufleţească Asociatia “De profesie, OM”, dar mai ales spaţiul ei de acţiune.

Parteneri

Oameni de omenie, caracterizați de sinceritate, fără intenții ascunse care au ințeles valoarea inestimabilă a mesajului nostru şi au încredere că, şi noi suntem în categoria oamenilor ce se manifestă fără intenții ascunse, cu toată sinceritatea.

Partenerii noştri, Sunt asemeni multor oameni de omenie, şi ei, asemenea lor, nu întotdeauna au foarte mult timp sau energie dar, participă şi împreună cu noi, se antrenează şi creează o lume plină de armonie.  

 Împreună declarăm, Te iubim Românie! 

Succesul nostru este asigurat de partenerii noştri, de oameni ce-şi doresc să trăiască în armonie!

Ce ne propunem?

Am ințeles că, rezolvarea problemelelor noastre poate veni de la oameni ce inovează.

Proiecte

Ne propunem să stimulăm atracţia românilor către acțiuni civice specifice altruismului, astfel încât, tot mai mulţi români să fie impulsionaţi să iasă din aşa zisă, zona de confort, să cunoască şi să-şi trăiască viaţa alături de membri comunităţii. Acţionăm cu credinţa că, prin stimularea voluntariatului, oamenii din rândul celor ce copiază îşi vor depăşi limitele, şi astfel, vom câştiga şi vom avea mai mulți români în rândul celor ce inovează.

Membrii Asociatiei de profesie, OM și partenerii noştrii, declară că, sunt hotărâți să participe la acțiuni specifice oamenilor de omenie, şi prin exemplul personal vor să dezvolte voluntariatul in România, activitate ce este recunoscută la nivel mondial ca, energia societăților civilizate şi motorul țărilor dezvoltate, astfel, aducem România în clubul țărilor ce promovează politici de dezvoltare durabilă. 

Ce obținem?

Prin stimularea voluntariatului şi implicarea civică a românilor în acţiuni specifice altruismului, vom admira o Românie însuflețită, apreciată la nivel internațional mai mult pentru oamenii ei, şi astfel, oriunde vor merge, românii vor fi recunoscuți ca parte a unui neam bun! 

Voluntariat

Românii vor descoperii voluntariatul înainte de inceperea unei cariere sau activități de succes, astfel, ei nu se vor limita şi nu se vor epuiza doar ca să trăiască momentul succesului.

Prin voluntariat, toți vom cunoaşte adevăratul succes, vom şti să lucrăm împreună proiecte mult mai ambițioase şi ne vom indrepta paşii pentru a trăi cu adevărat excelența succesului, şi permanent vom armoniza legislația, astfel încât, în România să crească, să înflorească şi să ne fie modele de urmat, Oameni de succes durabil!

Apreciem, Mulţumim şi Omagiem!

Apreciem că:

Nu vom găsi oameni mai buni, cu mai multă energie dar, reuşim cu puțină implicare, să construim o lume mai bună, plină de armonie chiar şi cu puțină energie.

Nu vom găsi oameni mai buni, cu mai multă energie dar, reuşim cu puțină implicare, să construim o lume mai bună, plină de armonie chiar şi cu puțină energie.


Om, de profesie

Mulțumim din suflet oamenilor ce au pasiunea de a creşte faptele bune, acelora care de multe ori au fost descărcați de energie şi totuşi, au dăruit cu bucurie.

Omagiem oamenii de omenie, oameni ce au înțeles corect mesajul nostru şi nu au ezitat ca împreună cu noi să ajungă mai departe, să promoveze faptic altruimul, să-şi depăşească limitele, să iasă din zona de confort în care doar se copiează, şi să intre energici în zona în care pentru om se inovează dar, nu sau oprit nici aici, au continuat să ne arate cum umanitatea excelează.


Asociatia “De profesie, Om” este o organizatie neguvernamentală, non-profit şi independentă, cu beneficiu public, înfiintată în temeiul OG nr. 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Componenţa Consiliului Director este :

1. VELEAT MARIA GEORGIANA  - preşedinte - Coordonator părinţi copii speciali

2. MOCESCU VASILICA - LOREDANA - prim-vicepreşedinte - Coordonator activităţi dezvoltare personală

3.  MARIN LIVIU - vicepreşedinte  - Coordonator activităţi educative

4. PETRE GHEORGHE - vicepreşedinte - Coordonator voluntari

5. DEGENARU SILVIU - vicepreşedinte - Coordonator acţiuni pentru persoane vârstnice

6. VELEAT AIDA – CRINA – trezorier

8. MĂRĂCINEANU ROMEO ERNESTIN - Coordonator programe terapeutice

9. ELIAS COSTIN - vicepreşedinte - terapeut 3C

Asociatia este constituită pe durată nedeterminată şi are sediul în oraşul Băicoi, str Independenţei nr. 5.

Membrii de onoare:

1. AGATHA TOMA - membru de onoare 

Membrii fondatori care nu se mai regăsesc în consiliul director:

1. Veleat Ionel - preşedinte fondator

2. Lubine Cristina - vicepreşedinte fondator

3. Nenciu George - vicepreşedinte fondator

4. Sandu Fernando Adrian - vicepreşedinte fondator

5. Răduţă Gheorghe Dănuţ -  vicepreşedinte fondator

Asociaţia a fost înfiinţată în scopul participării la activităţi umanitare, îmbunătăţirea calităţii vieţii a unor categorii de persoane, promovării problemelor cu care se confruntă semenii noştri şi identificării de soluţii pentru rezolvarea acestora, sprijinirea instituţiilor statului şi a unităţilor de învăţământ prin organizarea de activiăţi culturale şi educaţionale, organizarea şi promovarea activităţilor sportive, precum şi pentru promovarea tradiţiilor şi valorilor naţionale.

Obiectivul asociatiei este asigurarea unor condiţii de viaţă, sănătate şi educaţie cât mai bune pentru copiii cu diferite tulburări în dezvoltare atât de natură fizică cât şi psihică, sprijinirea familiilor defavorizate, consilierea victimelor violentei domestice, promovarea valorilor traditionale româneşti, atragerea tinerilor in actiuni de voluntariat şi educarea in scopuri civice pentru a fi de un real ajutor în societate

Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, asociaţia îşi propune realizarea următoarelor activităţi:

 Apărarea drepturilor şi libertăţilor oamenilor prin prevenirea şi eliminarea încălcării acestora;

 Organizarea şi participarea la acţiuni umanitare sau activităţi economice, în vederea sprijinirii persoanelor aflate la nevoie;

 Organizarea şi participarea la activităţi cu caracter social, cultural, artistic, sportiv, profesional sau economic;

 Organizarea şi promovarea activităţilor culturale şi artistice prin prezentări, conferinţe, cursuri, concursuri sau alte acţiuni;

 Acordarea de consultanţă, consiliere, mediere şi asistenţă juridică în mod gratuit familiilor sau persoanelor cu posibilităţi materiale precare;

 Organizarea şi promovarea unor activităţi recreative, de socializare, a taberelor sau şcolilor de vară în vederea recompensării tinerilor, în special a celor cu rezultate bune la învăţătură sau la diferite concursuri;

 Sprijinirea instituţiilor statului prin programe informative şi educative în şcoli, cu privire la respectarea legii şi adoptarea unei bune conduite în societate;

 Participarea activă la dezvoltarea calităţii serviciilor publice prin activităţi de susţinere, monitorizare şi evaluare a acestora în scopul dezvoltării durabile, armoniei sociale şi eficienţei economice;

 Colaborarea cu societati comerciale în vederea realizării scopului asociaţiei;

 Organizarea şi promovarea manifestaţiilor publice, cu respectarea cadrului legal, pentru susţinerea unor cauze şi protejarea valorilor tradiţionale româneşti;

 Derularea unor activităţi de sponsorizare sau mecenat;

 Dezvoltarea unor activităţi economice directe, în vederea autofinanţării, în concordanţă cu scopul asociatiei;

 Realizarea, editarea şi difuzarea de cărti, ziare, publicaţii periodice, pliante, afişe, broşuri, materiale audio – foto –video, programe informatice şi alte materiale informative în vederea îndeplinirii scopului asociaţiei;

 Acordarea de consultanţă, consiliere şi sprijin familiilor în care există persoane cu nevoi speciale;

 Sustinerea si promovarea activităţilor individuale a persoanelor talentate care nu au posibilitati materiale suficiente pentru a se promova singure;

 Colaborarea cu asociaţii sau grupuri de persoane de alte naţionalităţi în scopul promovării valorilor şi tradiţiilor acestora prin organizarea de activităţi cultural – artistice şi programe de schimb de experienţă cu aceştia;

 Organizarea de activităţi cu diferite teme în vederea îndeplinirii scopului asociaţiei si participarea la actiuni organizate de catre alte asociaţii similare atat in ţară cât şi în străinătate;  Orice alte activităţi, cu respectarea legii, stabilite de consiliul director, în vederea realizării scopului propus şi sprijinirii membrilor asociaţiei.

În prezent, în cadrul asociaţiei sunt înscrişi un număr de 82 de membri.

 În anul 2018, Asociaţia “De profesie, Om” a reuşit să strângă fonduri de aproximativ 116 mii lei, 73 % dintre acestea fiind destinate copiilor cu diverse tulburări în dezvoltare, 23 % către persoane aflate în faze avansate ale unor boli grave şi 4 % către familiile afectate de incendii.

Pentru fiecare caz în parte au fost deschise conturi separate, ponderea cea mai mare a veniturilor fiind din virarea celor 2% din impozitul pe venit, prin declaraţiile 230.

În anul 2019, Asociaţia “De profesie, Om” a reuşit să strângă fonduri de aproape 200 mii lei, cu 70 % mai mult ca în anul anterior, 75 % dintre acestea fiind destinate copiilor cu diverse tulburări în dezvoltare, 20 % către persoane aflate în faze avansate ale unor boli grave şi 5 % către familiile afectate de incendii.

 Din cotizaţii s-a încasat suma de 3360 lei, rata de încasare a acestora crescând la 60 % faţă de 20 % în anul anterior.

 Pentru fiecare caz în parte au fost deschise conturi separate, ponderea cea mai mare a veniturilor fiind din virarea celor 2% din impozitul pe venit, prin declaraţiile 230.Ne puteţi urmări pe: